iedereen kan helen Logo

Een klacht over Iedereen kan Helen als opleidingsinstituut, of een specifieke docent of training kun je indienen via onderstaand formulier. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Klachten, die anoniem worden ingediend, kan het Iedereen kan helen op juridische gronden niet in behandeling nemen.

Wij zullen binnen 1 week na indiening van de klacht (m.u.v. de schoolvakanties) contact met je opnemen en alles in het werk stellen om er samen binnen 6 weken uit te komen. Wanneer we niet samen tot oplossing kunnen komen, zal Debby Brouwer optreden als vertrouwenspersoon & bemiddelaar. Zij heeft vanwege haar actieve rol en betrokkenheid bij opleidingen en trainingen voor alternatieve geneeswijzen veel ervaring opgedaan. Zo heeft ze actief ondersteund tijdens een aantal trainingen en heeft ze als studentenvertegenwoordiger gefunctioneerd tijdens haar acupunctuuropleiding. Debby wordt gewaardeerd vanwege haar diepgaande begrip en vermogen om tot dienende oplossingen te komen. Je kunt ook bij Debby terecht wanneer je om wat voor reden dan ook niet het gevoel hebt terecht te kunnen bij Iedereen kan Helen zelf. 

Gegevens van Debby Brouwer: Acupunctuur Purmerend, Primulastraat 37, 1441 HA  Purmerend, 06 – 250 72 427, info@acupunctuurpurmerend.nl.

We verwelkomen je ervaringen en vertrouwen erop samen tot een passende oplossing te kunnen komen. 

    PERSOONLIJKE GEGEVENS
    INFORMATIE OVER DE KLACHT