Evaluatieformulier over de training en de docente

Zou je ons willen helpen door het invullen van dit evaluatieformulier? De informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van de trainingen. Dankbaar dat je bij Iedereen kan Helen de training volgde en we waarderen je tijd en energie voor het invullen van dit formulier:

 

  Evaluatie training:

  Sluit de inhoud van de lessen aan bij jouw verwachtingen?

  Sluit de inhoud van het lesmateriaal aan bij jouw verwachtingen?

  Is de training helder van structuur?

  Is er een goede afwisseling tussen theorie en praktisch oefenen?

  Motiveert de training jou voldoende tot innerlijke bewustwording en groei?

  Heeft de training een goede prijs/kwaliteitverhouding?

  Is de ruimte waarin de training gegeven wordt comfortabel?

  Evaluatie docente:

  Heb je het gevoel dat de docente je ziet, begrijp en hoort?

  Geeft de docente een heldere structuur tijdens de les?

  Geeft de docente voldoende ruimte voor vragen en interactie?

  Geeft de docente voldoende ruimte voor afwijkende meningen?

  Motiveert de docente jou voldoende tot innerlijke bewustwording en groei?

  Voel jij je veilig bij de docente, is zij professioneel en compassievol?

  Geeft de docente voldoende ademruimte/humor/relativering tijdens de les?

  Is de docente de lesstof voldoende eigen?

  Hartelijk dank dat je de tijd hebt genomen om deze evaluatie in te vullen.

  Warme groetjes,
  Ine