Coaching

Verandering is essentieel voor herstel. Verandering van levensstijl, verandering van gedachtegangen, verandering van omgaan met emoties, etcetera. Als je bereid bent in de spiegel te kijken en je gewoontes aan te passen, dan ondersteun je het herstelproces én zorg je ervoor dat je minder kans hebt om terug te vallen in de oude situatie.

Tijdens het behandeltraject in de praktijk zal coaching worden afgestemd zodat het zo goed mogelijk aansluit bij jouw persoonlijkheid en het stadium waarin je binnen het traject staat. De basis van elke behandeling is acupunctuur. Coaching en fysieke behandeling zal altijd gecombineerd worden.

Coaching volgens filosofie van Traditional Chinese Medicine

In Traditional Chinese Medicine (TCM) wordt behandeld vanuit de visie dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat betekent fysieke klachten een emotionele oorzaak kunnen hebben en andersom.

Gezondheid is een staat van zijn, waarin je energie vrij kan stromen op alle niveau’s. Op lichamelijk vlak gaat het om een gezonde werking van alle organen en processen in je lijf. Op emotioneel vlak is het van belang dat je verstand en gevoel met elkaar in balans zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de verschillende emoties en de uiting ervan. Als basis voor de twee voorgaande niveau’s wordt aandacht besteed aan je ziel. Belangrijke vragen die hierbij centraal staan zijn: Ben je vrijelijk jezelf? Volg je je hart en je diepste verlangens?

Inzicht hierin wordt verkregen vanuit de traditionele leer van Vijf Elementen. In de loop van het behandeltraject krijg je steeds meer inzicht in wie je bent, wat je hart je ingeeft en hoe je je leven kunt vormgeven zodat het werkelijk bij je past.

Intuïtieve coaching

In de maatschappij waarin we leven bepaalt het verstand de meeste van onze handelingen. Alles wordt wetenschappelijk onderzocht en verklaard. Het logische staat voorop. Vanuit het gevoel denken is onmeetbaar en brengt soms onzekerheid met zich mee. Toch is dit vaak je grootste kracht.

Heb je wel eens gehad dat je ergens een voorgevoel over had, maar het lukte je niet om je vinger er achter te krijgen? Op papier ziet het er perfect uit, van binnen voelt het echter niet goed, iets probeert je dat duidelijk te maken. Dit gevoel, je intuitie, is je natuurlijke wijsheid.

In deze vorm van coaching draait het om het intuïtief beslissen. Om meer vat te krijgen op de juiste keuze in een situatie is het soms nodig om een beslissing te nemen vanuit het onbewuste, vanuit het gevoel, vanuit de tenen. Dit is wat men bedoelt met: Volg je hart!

NLP

Neuro-Linguistisch Programmeren, kortweg NLP houdt in:

Neuro- verwijst naar de interactie tussen lichaam en geest (ons zenuwstelsel en zintuigen) en de interpretatie van signalen door het brein

Linguistisch wijst op de invloed van taal en non-verbale communicatie op onze waarnemingen

Programmeren verwijst naar een intern programma, denk bijvoorbeeld aan bepaalde routines, patronen en denkwijzen die wij ons bewust of onbewust eigen hebben gemaakt. Door middel van gesprek en oefening gaan we op zoek naar blokkades en belemmerende denkpatronen. Wanneer deze gevonden zijn kunnen we kijken naar de beste manieren om een oude of nieuwe situatie te benaderen en om veranderingen aan te brengen in je leven.